Vacatures

Wij hebben met regelmaat leuke vacatures voor één van onze locaties of bij de afdeling bedrijfsvoering. Staat er geen passende vacature bij? Je bent altijd welkom om vrijblijvend te informeren of je CV naar ons op te sturen. Ons mailadres is: personeelszaken@vario-onderwijsgroep.nl 

Ervaren financieel medewerker 24 tot 32 uur per week

Met ingang van: in overleg Sluitingsdatum 30-9-2022
Als ervaren financieel medewerker bij VariO Onderwijsgroep maak je deel uit van een inhoudelijk sterk team binnen een dynamische organisatie. Verantwoordelijkheden beleggen we zoveel mogelijk laag in de organisatie. Dit vraagt van de financieel medewerker brede vakinhoudelijke kennis op gebied van financiële administratie. Je bent ook de rechterhand van de coördinator financiën. Je verricht ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de jaarrekening, de maandafsluiting, de begroting en de bewaking van de financiële formatie. Je fungeert als key-user voor wat betreft het softwarepakket AFAS dan wel ben je bereid je daarvoor te laten opleiden. Het bewaken van subsidiegelden, het juist registeren en monitoren is je op het lijf geschreven. 

Kerntaken
 • Aanleveren van de juiste cijfers t.b.v. maandafsluitingen, de jaarrekening en de begroting;
 • Zorgdragen voor een juiste registratie, bewaking en verantwoording van de subsidiegelden.
 • Proactieve bijdrage leveren aan de juiste financiële gegevens t.b.v. de personele formatie.
 • Het adviseren van de locatiedirecteuren op het gebied van budgetten, bewaking van de toegekende personeelsbudgetten en het signaleren van overschrijdingen en tekorten.  
 • Het uitvoeren van controles op gebied van de budgetten, de exploitatie en de balansposten.
 • Bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van het financiële systeem van AFAS.
 • Het uitvoeren van key-user taken in samenwerking met de functioneel beheerder AFAS
Ervaring met veranderingsprocessen en het vermogen deze te implementeren in de organisatie zodat werkprocessen worden geoptimaliseerd;


Voor het solliciteren maken wij gebruik van het platform van MeesterBaan

Vacature bekijken

Senior HR-adviseur, 32 uur per week (0.8 fte)

Met ingang van: z.s.m. Sluitingsdatum 30-9-2022
Als Senior HR-adviseur werk je samen met drie collega’s op de afdeling HR. Je krijgt er energie van om als senior HR-adviseur mee te bouwen aan de verdere ontwikkeling van de VariO Onderwijsgroep en de HR-afdeling. Je bent een echte verbinder en onderhoudt gemakkelijke relaties met het College van Bestuur, de directeuren en je collega’s. Als Senior HR-adviseur ben je verantwoordelijk voor complexe HR-vraagstukken. Denk hierbij aan het meerjaren strategisch beleidsplan, formatiebeleid en de optimalisatie van werkprocessen/werkmethoden. Daarnaast ondersteun je de directeuren bij functionerings- en verzuimvraagstukken.
 
Daarnaast zal je in gezamenlijkheid met het team actief zijn met het vernieuwen en opstellen van beleidsstukken. Door jouw ervaring en kennis vind je het prettig om projectmatig te werken en deins je er niet voor terug om advies uit te brengen op het gebied van organisatieontwikkeling. Onze nieuwe Senior HR-adviseur is communicatief zeer vaardig, toegankelijk en weet op een opbouwende manier het team te coachen en ondersteunen.
 


Voor het solliciteren maken wij gebruik van het platform van MeesterBaan

Vacature bekijken

Onderwijsondersteuner C, 0.800 fte Bonifatius mavo wegens zwangerschapsverlof

Met ingang van: 24-10-2022 Sluitingsdatum 1-10-2022

Wat hebben wij te bieden?
 • Volop beweging bij onze scholen; ontwikkel mee aan innovatief onderwijs
 • Ruimte voor jouw persoonlijke ambities (dubbele bevoegdheid, specialisatie etc.)
 • Geplande nieuwbouw; werken in een nieuwe omgeving
 • Met een breed aanbod van scholen, mogelijkheid tot afwisseling / doorstroming
 • Leren binnen én buiten de school, samenwerken met organisaties in de regio
 • Wij zoeken de juiste mix tussen zeer ervaren docenten en jonge nieuwe talenten.


Voor het solliciteren maken wij gebruik van het platform van MeesterBaan

Vacature bekijken

Onderwijsondersteuner A, 0.800 fte Bonifatius mavo wegens zwangerschapsverlof

Met ingang van: 24-10-2022 Sluitingsdatum 1-10-2022
Omschrijving
In deze functie spring je in waar je op dat moment nodig bent. De ene dag voer je samen met de docent onderwijsondersteunende taken uit, de volgende dag begeleid je leerlingen in kleinere groepjes of ben je in de klas aanwezig terwijl de docent vanuit huis lesgeeft. Het kan ook zijn dat je een klas overneemt o.l.v. de vakdocent en je houdt toezicht op het OLC.
 
 •  


Voor het solliciteren maken wij gebruik van het platform van MeesterBaan

Vacature bekijken

Financieel medewerker 20 tot 24 uur per week

Met ingang van: in overleg Sluitingsdatum 1-10-2022
Als financieel medewerker maak je deel uit van een inhoudelijk sterk team binnen een dynamische organisatie. Verantwoordelijkheden beleggen we wij zo laag mogelijk in de organisatie. Dit vraagt een financieel medewerker die gericht is op samenwerking. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de hele crediteuren- en debiteurenadministratie. Als financieel medewerker heb je contacten met crediteuren, debiteuren, ouders en medewerkers. Daarnaast lever je een bijdrage aan de overige financiële werkzaamheden.
Kerntaken
 • Uitvoeren van de crediteuren- en debiteurenadministratie.
 • Uitvoeren van kas werkzaamheden.
 • Boeken van bankafschriften
 • Facturen aanmaken en versturen vanuit WIS Collect (digitaal facturatiesysteem) t.b.v. ouderbijdragen
 • Assisterende werkzaamheden op gebied van de financiële jaarcijfers
 • Bijdrage leveren aan het optimaliseren van de werkprocessen op de financiële afdeling
 • Het controleren van balansposten


Voor het solliciteren maken wij gebruik van het platform van MeesterBaan

Vacature bekijken

docent aardrijkskunde i.c.m maatschappijleer i.c.m coaching 0.800 fte van 24-10-22 tot 24-12-22 wegens vervanging

Met ingang van: 24-10-2022 Sluitingsdatum 12-10-2022
De VariO-Onderwijsgroep te Emmeloord/Lemmer zoekt van 24 oktober tot 24 december 2022,
een docent aardrijkskunde onderbouw MHV i.c.m. docent maatschappijleer bovenbouw MHV en i.c.m. coaching bij de locatie X-tuur voor totaal 0,800 fte.
 
Wat hebben wij te bieden?
 • Volop beweging bij onze scholen; ontwikkel mee aan innovatief onderwijs;
 • Ruimte voor jouw persoonlijke ambities (dubbele bevoegdheid, specialisatie etc.);
 • Geplande nieuwbouw; werken in een nieuwe omgeving;
 • Met een breed aanbod van scholen, mogelijkheid tot afwisseling/ doorstroming;
 • Leren binnen én buiten de school, samenwerken met organisaties in de regio;
 • Wij zoeken de juiste mix tussen zeer ervaren docenten en jonge nieuwe talenten;
 • Het is een veelzijdige baan en je komt in een klein team te werken. Onze missie is: zelf denken en samen doen. Wanneer er aan drie natuurlijke basisbehoeften (competentie, autonomie en relatie) worden voldaan, garandeert dit een optimale groei en een hoge motivatie.


Voor het solliciteren maken wij gebruik van het platform van MeesterBaan

Vacature bekijken