Het kabinet heeft gisteravond diverse versoepelingen van coronamaatregelen aangekondigd. Deze gaan op verschillende momenten in. Hieronder geven wij op hoofdlijnen weer wat dit voor iedereen betekent.

Ouder(s)/verzorger(s) weer welkom
Met ingang van vrijdag 18 februari zijn ouders/verzorgers weer welkom binnen onze scholen. Ook hiervoor geldt dat het tot vrijdag 25 februari nodig blijft 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen bij verplaatsingen.

Verkorte quarantaine
Per 18 februari wordt de isolatieduur voor met covid besmette personen ingekort van minimaal 7 naar minimaal 5 dagen. Voorwaarde is wel dat de betreffende persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is.

Mondkapjes en afstand
Het blijft – tot vrijdag 25 februari – nodig voor onderwijspersoneel om 1,5 meter afstand te houden en voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de school. Na de voorjaarsvakantie is het dragen van een mondkapje geen verplichting meer en komt ook de 1,5 metermaatregel te vervallen.

Zelftesten
Het advies aan leerlingen en personeel om minimaal twee keer per week een zelftest te doen blijft gehandhaafd.

Basisadviezen vanaf 25 februari

  • Was je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Schud geen handen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
  • Doe regelmatig een zelftest.

Met vriendelijke groet,

 

College van Bestuur en directie VariO Onderwijsgroep