College van Bestuur

Het College van Bestuur van VariO onderwijsgroep wordt gevormd door:

Mevrouw H.F. Kruize.

In het dagelijks bestuur wordt mevrouw Kruize bijgestaan door een directeur onderwijs, mevrouw de Velde en een directeur bedrijfsvoering, de heer Zanting.

De dagelijkse leiding binnen de locaties is in handen van de locatiedirecteuren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt binnen de betreffende school/locatie. Dit zijn:

De heer Brijan – Bonifatius mavo
De heer Oosterhof – Caleido-ISK
Mevrouw Kooitje – Zuyderzee Lyceum Emmeloord (junior leerjaar 1 t/m 3) en X-tuur
De heer Berends – Zuyderzee Lyceum Emmeloord (senior leerjaar 4 t/m 6)
Mevrouw Hazelaar – Zuyderzee Lyceum Lemmer
De heer Reuten – Vakcollege Noordoostpolder