College van Bestuur

Het College van Bestuur van VariO onderwijsgroep wordt gevormd door Dhr. H. Wildeboer. De dagelijkse leiding binnen de locaties is in handen van de locatiedirecteuren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt binnen de betreffende school/locatie. Dit zijn:

De heer M. Koelewijn – Bonifatius mavo Emmeloord
Mevrouw C. Kooitje – Zuyderzee Lyceum Emmeloord (junior leerjaar 1 t/m 3), X-tuur, Caleido-ISK Emmeloord en Lemmer
De heer G. Berends – Zuyderzee Lyceum Emmeloord (senior leerjaar 4 t/m 6)
De heer S. Boersma – Zuyderzee Lyceum Lemmer