College van Bestuur

Het College van Bestuur van VariO onderwijsgroep wordt gevormd door Dhr. H. Wildeboer. De dagelijkse leiding binnen de locaties is in handen van de locatiedirecteuren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt binnen de betreffende school/locatie. Dit zijn:

De heer Brijan – Bonifatius mavo
De heer Oosterhof – Caleido-ISK
Mevrouw Kooitje – Zuyderzee Lyceum Emmeloord (junior leerjaar 1 t/m 3) en X-tuur
De heer Berends – Zuyderzee Lyceum Emmeloord (senior leerjaar 4 t/m 6)
Mevrouw Hazelaar – Zuyderzee Lyceum Lemmer
Mevrouw Dijk en mevrouw Jansen – Vakcollege Noordoostpolder