College van Bestuur

Het College van Bestuur van VariO onderwijsgroep wordt gevormd door Dhr. H. Wildeboer. De dagelijkse leiding binnen de locaties is in handen van de locatiedirecteuren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt binnen de betreffende school/locatie. Dit zijn:

De heer M. Koelewijn – Bonifatius mavo Emmeloord
De heer J. Oosterhof – Caleido-ISK Emmeloord en Lemmer
Mevrouw C. Kooitje – Zuyderzee Lyceum Emmeloord (junior leerjaar 1 t/m 3) en X-tuur
De heer G. Berends – Zuyderzee Lyceum Emmeloord (senior leerjaar 4 t/m 6)
De heer S. Boersma – Zuyderzee Lyceum Lemmer