Een uitdagende leeromgeving

VariO Onderwijsgroep wil haar leerlingen in een uitdagende omgeving zo optimaal mogelijk voorbereiden op hun toekomst. De persoonlijke ontwikkeling en geluk staan centraal. Wij willen dat elke leerling zijn eigen talent kan ontdekken, kent en weet hoe hij of zij deze zijn leven lang kan inzetten. Dit doen wij door zelfreflectie, kritisch denken en blijvend leren.

Elke leerling is bij ons speciaal, de verschillen in onderwijsaanbod onderstrepen dit. De VariO past goed bij de verschillende onderwijsvormen die wij bieden. Onze scholen en locaties zijn verschillend en geven elk op eigen wijze, maar binnen de kaders van VariO, zelf vorm aan hun identiteit.

Op onze scholen en locaties werken professionele, betrokken en bevlogen docenten en onderwijsondersteunende medewerkers. Zij spelen in op wat de leerling nodig heeft en leveren ieder op hun eigen manier een bijdrage aan persoonlijke groei. Leren gebeurt altijd en overal. Binnen de scholen van VariO Onderwijsgroep kun je onder begeleiding gemakkelijk doorstromen naar één van onze andere scholen en/of een naastgelegen niveau.

Onze visie
De middelbare schoolperiode is geen afgesloten fase. Voor ons is deze periode onderdeel van een leven lang leren. De bouwstenen (kennis, ervaringen en vaardigheden) leggen de leerlingen in het primair onderwijs. Ze gaan vervolgens door met bouwen in het voortgezet onderwijs. Niet voor niets vormen zij samen het ‘funderend onderwijs’. Wij zien het als onze taak om samen met de leerlingen verder te bouwen richting het vervolgonderwijs op het mbo, hbo en de universiteit. Daar waar mogelijk willen we werken met een uitgestelde determinatie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Naast het opdoen van kennis, vinden we het ook belangrijk om te werken aan de ontwikkeling van vaardigheden. We willen dat elke leerling zichzelf leert kennen en leert om zelfstandig keuzes te maken. Wij geven de leerlingen een basis mee om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Lees in dit verband ook bijlage I: onze visie op burgerschap. Leerlingen leren de regie te nemen over wat ze elke dag doen. Successen zijn er om te vieren, bij problemen zorgen we voor bemoediging.

Op onze scholen leer je elkaar kennen, de VariO-scholen zien wij als een ontmoetingsplaats. Wij willen dat de school een veilige plek is, waar het gaat om meer dan ‘naar school gaan’. Zie ook bijlage I; onze visie op burgerschap en sociale veiligheid. Wij willen zorgen dat jij je thuis voelt. Alleen wanneer je goed in je vel zit kom je tot optimale leerprestaties.

De buitenwereld halen wij naar binnen door onder andere in te spelen op maatschappelijke thema’s. Wij zien het belang van goede samenwerking met (lokale) ondernemers, maatschappelijke (culturele) instellingen en met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen. Bij ons mogen onze leerlingen meedenken, meedoen en meepraten.

Missie
Wij willen onze leerlingen in staat stellen een leven lang te leren.

Kernwaarden
Onze kernwaarden, ons DNA, vindt zijn oorsprong in professionaliteit, verbinding en gelijkwaardigheid.

Professionaliteit
Bij ons heb je de regie over wat je elke dag zelf doet. Als medewerker betekent dit dat we kritisch zijn op onszelf; hoe kunnen wij het elke keer een beetje beter doen? Het betekent ook dat we onze medewerkers in staat stellen de juiste beslissingen te nemen door ze te faciliteren, te begeleiden en te inspireren. Accepteren dat we fouten maken, om er vervolgens van te leren. Zonder fouten geen vernieuwing.

Door met elkaar de dialoog aan te gaan, echt te luisteren naar wat de andere zegt, feedback te geven en kennis te delen, realiseren wij onze organisatiedoelen. Op deze manier vergroten wij de waarde van onze medewerkers. Alles wat belangrijk is voor de organisatie tonen wij, waar mogelijk, aan door onderzoek en metingen. We gebruiken bij voorkeur de kennis en kunde die in onze organisatie aanwezig is (o.a. middels de VariO-academie).

Verbinding
Als scholen, als medewerkers en als leerlingen staan wij dag in dag uit met elkaar en de buitenwereld in verbinding. We delen kennis, ervaring, voeren gesprekken, maken deel uit van een team, een klas, de maatschappij, de samenleving. Onze scholen zien wij als een (veilige) plaats om te ontmoeten. Sociale veiligheid vinden wij belangrijk (zie ook bijlage I). Deze verbinding maakt dat we van elkaar leren, kunnen groeien in wie wij zijn. Door elkaar formeel, maar ook informeel (sport, ontspannende activiteiten) te ontmoeten, versterken wij de verbinding.

Gelijkwaardigheid
We willen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen. Ieder op zijn/haar eigen niveau. Ongeacht achtergrond, gender, geloof, wie je bent of waar je vandaan komt. Je mag zijn wie je bent, zowel als leerling en als medewerker. We respecteren elkaars mening, opvattingen en ideeën en staan open voor verschillende perspectieven in ons dagelijkse werken en leren. Vanuit de positie van gelijkwaardigheid werken we aan een open feedbackcultuur met het doel onze ambities met elkaar waar te maken.