Een uitdagende leeromgeving

VariO Onderwijsgroep wil haar leerlingen in een uitdagende omgeving zo optimaal mogelijk voorbereiden op hun toekomst. De persoonlijke ontwikkeling en geluk staan centraal. Wij willen dat elke leerling zijn eigen talent kan ontdekken, kent en weet hoe hij of zij deze zijn leven lang kan inzetten. Dit doen wij door zelfreflectie, kritisch denken en blijvend leren.

Elke leerling is bij ons speciaal, de verschillen in onderwijsaanbod onderstrepen dit. De VariO past goed bij de verschillende onderwijsvormen die wij bieden. Onze scholen en locaties zijn verschillend en geven elk op eigen wijze, maar binnen de kaders van VariO, zelf vorm aan hun identiteit.

Op onze scholen en locaties werken professionele, betrokken en bevlogen docenten en onderwijsondersteunende medewerkers. Zij spelen in op wat de leerling nodig heeft en leveren ieder op hun eigen manier een bijdrage aan persoonlijke groei. Leren gebeurt altijd en overal. Binnen de scholen van VariO Onderwijsgroep kun je onder begeleiding gemakkelijk doorstromen naar één van onze andere scholen en/of een naastgelegen niveau.

Onze missie
Elke leerling en zijn talent worden door ons gezien en in staat gesteld een leven lang te leren.

Binnen VariO Onderwijsgroep wordt elke leerling gezien. Leerlingen worden gestimuleerd om hun eigen leerroute te volgen, passend bij de fase van hun (brein)ontwikkeling. De leerling en zijn persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Wanneer leerlingen één van onze scholen verlaten   zijn zij in staat een leven lang te leren.

Onze visie
Leerlingen zijn permanent werk in uitvoering.

Hierbij staat de kennis over de ontwikkeling van tieners centraal. De van nature aanwezige nieuwsgierigheid van de leerling wordt door onze docenten aangesproken. Wij willen aansluiten bij de van onze leerlingen en inspelen op wat zij nodig hebben.