Functionaris gegevensbescherming

VariO is op grond van art. 37 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassingen en naleving van de AVG.

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Frederik Pietersen.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group BV
Reactorweg 301
3542 AD Utrecht

Iedereen die vragen heeft over de privacyregels, kan deze neerleggen bij de Functionaris Gegevensbescherming via https://www.lumengroup.nl/contact-fg/