Bij het Zuyderzee Lyceum hebben ze het lef om elkaar beter te leren kennen

De afgelopen weken hebben alle leerlingen van leerjaar één met hun klas meegedaan aan een lefdag. Een lefdag is een combinatie van fysieke en mentale activiteiten, waarbij samenwerken centraal staat. Het geeft de lefdocenten inzicht in wat er bij de leerlingen leeft. De lefdag legt een basis voor vertrouwen en acceptatie. Het doel is onder andere om openheid te creëren, respect voor elkaar te hebben, zelfvertrouwen te vergroten en durven je grenzen aan te geven. Door middel van een Lefdag kunnen openingen ontstaan voor een nieuwe kijk op dat wat er op dat moment speelt binnen een klas of team en ontstaat een mooie verbinding met elkaar.

Nieuw initiatief
Het initiatief voor de lefdagen komt van docente lichamelijke opvoeding Carolina Verhage. Samen met Arry Bennen heeft ze TROTS weerbaarheid opgericht. “We vinden het fijn dat de schoolleiding het initiatief voor de lefdagen een kans heeft gegeven. Zij waren meteen enthousiast over het concept. De ervaringen van deze Lefdagen heeft hun geleerd dat er soms veel speelt bij kinderen. Aan de hand van de informatie we te horen krijgen van de kinderen kunnen we nazorg bieden. De zorgcoördinatoren en mentoren waren daarom ook nauw betrokken bij deze dagen”, vertelt Carolina.

Positieve ervaringen
De leerlingen hebben deze dagen als erg positief ervaren. Carolina: “Ze vertelden dat ze het mooi vonden om wat dieper op de dingen in te gaan. Door specifieke vraagstellingen hebben ze elkaar beter leren kennen en ontstond er meer respect.” Naast deze gesprekken was er veel ruimte voor activiteiten waarbij ze met elke keer andere leerlingen uit de klas werkvormen/spelletjes deden. Kortom een dag waarbij er een positieve chemie is ontwikkeld en er een mooie basis is neergezet voor de  toekomst.”

Over TROTS weerbaarheid
Carolina Verhage en Arry Bennen zijn trots. Vanuit hun ervaring zijn Carolina en Arry enige tijd geleden samen gaan brainstormen. Van daaruit hebben ze samen ‘TROTS weerbaarheid’ opgericht, dit is een onderdeel van het bedrijf ‘Inzicht verandert Uitzicht’. Een onderdeel van TROTS weerbaarheid zijn de Lefdagen. Deze Lefdagen hebben als doel om mensen op een speelse manier samen in verbinding te brengen. Er zijn veel werkvormen die overeenkomsten hebben met de rots en watertrainingen, bij velen wel bekend.