Twee keer per week met de hele school dertig minuten lezen

Emmeloord – Onderzoeken en literatuur hebben het allang bewezen, elke week twee keer dertig minuten lezen vergroot de woordenschat van de jeugd aanzienlijk! Dat het slecht gesteld is met de woordenschat van de Nederlandse jeugd is meerdere malen aangetoond in landelijke onderzoeken. Nederland scoort daarnaast helaas ook niet hoog op de wereldranglijst.

Zoektocht
Dirande van der Weerd, docent aardrijkskunde op de Bonifatius mavo is sinds vorig jaar betrokken bij de interne ‘taalgroep ter bevordering van het lezen en taalvaardigheid’. Samen met de andere leden van deze werkgroep hebben ze een jaar lang uitgebreid onderzoek gedaan. Zo hebben ze veel literatuur gelezen, data verzameld en uitkomsten van onderzoeken bekeken. De conclusie: de woordenschat van leerlingen is heel belangrijk bij het leren, en door structureel te lezen kun je de woordenschat, het woordbegrip, de leesvaardigheid, inlevingsvermogen en natuurlijk het leesplezier vergroten.

‘Waar wij als docenten, en dan niet alleen de vakgroep Nederlands maar alle docenten, tegenaan lopen is dat we in de lessen heel veel bezig zijn met het uitleggen van moeilijke woorden in de teksten. Daar moeten we als school iets mee, want een beter tekstbegrip leidt uiteindelijk tot beter leren en een hogere leeropbrengst en dit gaan we straks terugzien in toets- en examenresultaten’, vertelt Dirande van der Weerd.

Uiteraard wordt bij Nederlands en de andere talen regelmatig gelezen, maar dit heeft te weinig effect op het vergroten van de woordenschat, het leesbegrip en leesplezier.

‘Ik ben zelf begonnen met lezen in mijn mentorles, maar eigenlijk ben je dan alleen bezig. Dat is natuurlijk een begin, maar ook dat is nog veel te weinig. Voor een wezenlijk effect moet je minimaal twee keer per week lezen. Vanuit die wetenschap zijn we bij andere scholen navraag gaan doen. Hoe gaan zij ermee om? Zien ze resultaat? Om uiteindelijk te komen tot een manier die haalbaar is en bij ons als school past’, legt Dirande van der Weerd uit

Met z’n allen
Vanaf deze week starten alle leerlingen met “Heel de Boni leest”. Dit betekent dat er twee keer per week een half uur wordt uitgeroosterd in het normale lesrooster om te lezen. Dirande van der Weerd, ‘uiteraard was dit even een puzzel en was in eerste instantie niet iedereen voorstander van het initiatief. Het heeft namelijk best wat impact op de lessen, maar wij weten heel zeker dat het ons uiteindelijk heel veel op gaat leveren. We moeten het ook de tijd geven om het een routine te laten worden. We denken hier wel echt een jaar voor nodig te hebben. We hopen de eerste resultaten terug te zien in woordenschat, woordbegrip en beter leren. Het allermooiste is natuurlijk wanneer we over vier jaar leerlingen hebben die de landelijke examens met veel lastig leeswerk beter afsluiten. ‘

Voor iedereen een boek
Het leuke aan het lezen is dat de hele school leest, allemaal tegelijk. Dat betekent ook de conciërges, de directeur en alle docenten. Echt iedereen doet mee!

Als start van het project heeft iedere leerling, in samenwerking met de vakgroep Nederlands, een boek uit kunnen kiezen en hebben de docenten een boekenbon gekregen. Dirande van der Weerd, ‘niet ieder kind is in staat om een boek aan te schaffen en op deze manier gaan we allemaal van start met een boek naar keuze. Verder staan in veel leslokalen leesboeken die raakvlakken hebben met het betreffende vak. Natuurlijk wordt het spannend, maar we hebben er vooral heel veel zin in en gaan het met elkaar gewoon doen. Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk voor het leren van de leerling.’