Een extra steuntje kan nu echt het verschil maken.

De spanning in de scholen van VariO onderwijsgroep is voelbaar, donderdag 12 mei gaat het centraal eindexamen van start. De puntjes zijn op de ‘i’ gezet en de laatste examentrainingen in de meivakantie voor het centraal eindexamen moeten hun vruchten de komende weken afwerpen. Bij VariO Onderwijsgroep hebben de docenten alle vertrouwen in de voorbereiding van hun eindexamenleerlingen. Vorig jaar in de meivakantie is het Zuyderzee Lyceum gestart met het geven van examentrainingen. Ook de Bonifatius mavo heeft toen in de week voorafgaand aan de meivakantie een examentraining georganiseerd. Aanleiding was de lange lockdown en het vele noodgedwongen onderwijs op afstand. De trainingen bevielen echter zo goed, dat deze het afgelopen jaar ook weer hebben plaatsgevonden. En met groot succes, ze waren ongekend populair en werden goed bezocht.

Gerard Berends, locatiedirecteur op het Zuyderzee Lyceum senior vertelt: “We hebben de trainingen gegeven voor alle eindexamenklassen en voor de leerlingen die in het voor-examenjaar zitten. Ze gaan absoluut substantieel bijdragen aan het eindresultaat.” AthenaStudies verzorgt deze lessen voor het Zuyderzee Lyceum. AthenaStudies is een organisatie voor studenten, door topstudenten met een sterke focus op kwaliteit. De docenten hebben dezelfde vakken gevolgd, waardoor ze exact weten hoe het tentamen zo hoog mogelijk behaald kan worden. De focus ligt niet zozeer op het halen van een hoog cijfer, maar vooral op de voorbereiding.

“Onze ervaringen zijn tot nu toe zeer goed. Het is eigenlijk een win-win situatie; voor onze leerlingen is het heel fijn om eens van een andere docent uitleg te krijgen en de studenten die de lessen geven verdienen op een zinvolle manier wat bij. De leerlingen die naar de trainingen komen zijn ook allemaal gemotiveerd, het is net dat extra steuntje in de rug die ze nu zo hard nodig hebben. Er melden zich vaak zo rond de 150 leerlingen aan. Waarbij de belangstelling voor de exacte vakken als wis-, natuur- en scheikunde het grootst is. Er zijn door de inzet van NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) geen kosten voor de leerling en de ouders; de ondersteuningen en trainingen worden door de school betaald. Kansengelijkheid voor iedereen,” legt Berends uit.

Proefexamens maken
De Bonifatius mavo heeft er dit jaar voor gekozen de week voor de meivakantie te gebruiken om de leerlingen klaar te stomen voor het eindexamen. Deze examenweek bestond eigenlijk al, maar dit jaar is de opzet veranderd om de leerlingen nog beter voor te kunnen bereiden. “De proefexamenweek is bij ons een verplicht onderdeel, vertelt bovenbouwcoördinator Wesley Bies. “Tussen 09.00 – 11.00 uur maken de leerlingen een proefexamen in een echte examenopstelling. Om 13.30 uur zijn deze examens nagekeken en krijgen de leerlingen feedback en kunnen ze vragen stellen. De tijd ertussen gebruiken ze om te leren. Het feedbackmoment hebben wij er dit jaar bewust aan toegevoegd omdat gebleken is dat op het moment dat je iets maakt het geven van feedback erna het meeste en het beste effect heeft.” Voor de leerlingen komen die week alle eindexamenvakken aanbod door per dag twee vakken aan te bieden.

Een mooie manier om anderen te helpen
Niet nieuw maar nu wel extra waardevol, zijn de study buddy’s. Study buddy’s zijn leerlingen uit de examenklassen die medeleerlingen extra uitleg geven voor een aantal uur in de week. Deze leerlingen krijgen hiervoor door de school, wat ze hiermee ook een leuke bijbaan oplevert.

Ralph en Silvan zitten allebei in 5 havo en zijn dit jaar study buddy. Silvan geeft ondersteuning in scheikunde en natuurkunde, Ralph in wiskunde B. Beide zagen het wel zitten toen hen werd gevraagd of ze dit wilden doen. Silvan: “We geven de uitleg in onze tussenuren. Je plant zelf de uitlegmomenten in. Ik geef zelf vier uur per week uitleg aan twee medeleerlingen. Het is een mooie manier om anderen te helpen. Ik help met vragen over het huiswerk, voor de toetsweek zet in zelf een toets in elkaar en ik deel mijn eigen strategieën. Het fijne is dat ik hierdoor zelf de stof grotendeels al beheers voor de tentamens. Daarnaast is het leuk om te horen dat de medeleerlingen ook echt wat aan mijn strategieën hebben.”

Ralph heeft als study buddy een andere motivatie. “Het dwingt mij om wat te doen. Ik vind wiskunde B echt een belangrijk vak. Het is een win-win situatie. Ik haal er wat uit, maar degenen die ik uitleg geef ook. Het idee dat je elkaar helpt vind ik fijn. Zo heeft degene die ik extra uitleg geef bij de wiskunde Olympiade, net als ik, de vierde plek behaald, lacht Ralph.” Het advies van beide? Durf om hulp te vragen en wacht er niet te lang mee!

Aandacht voor alle leerjaren
Uiteraard is er ook aandacht voor de niet-examenklassen. Alle leerlingen in de bovenbouw klassen, die dat nodig hebben of die dat willen, kunnen gebruik maken van de bijlessen door Athenas of door de eigen docenten Deze lessen worden in tussenuren of na schooltijd aangeboden.
Ook voor de tweede en derde klassen worden bijlessen door een gespecialiseerd bureau aangeboden, Daarnaast zijn er extra onderwijsassistenten ingezet. Berends: “Zij zorgen voor de opvang van de leerlingen wanneer docenten ziek zijn. Op deze manier ontstaan er geen onnodige tussenuren. De leerlingen kunnen aan het werk met de stof die de docent heeft klaargezet, waardoor het risico op achterstanden aanzienlijk verkleint.

Kleinere klassen
Op de Bonifatius mavo hebben ze het afgelopen jaar bij de overgang per leerling gekeken naar ‘wat heb jij nodig het komende schooljaar’. Bies: ‘op deze manier hebben we voor elke leerling gelijke kansen willen creëren. Daarnaast zijn we overgegaan naar kleinere klassen van maximaal 23 leerlingen. Ook voor komend schooljaar hebben we dit met de inzet van de extra gelden weer kunnen realiseren. Daarnaast hebben we extra huiswerkbegeleiding geboden en moesten sommige leerlingen naar verplichte bijlesuren. Deze uren worden gegeven door instructeurs, die waar nodig in het geval van ziekte door corona, ook een les konden overnemen. Op deze manier hebben we de lesuitval tot het minimum kunnen beperken.’

Vertrouwen
Voor 2021/2022 en 2022/2023 heeft het kabinet extra gelden beschikbaar gesteld aan het onderwijs in heel Nederland om leerlingen te helpen leervertragingen en andere problemen aan te pakken die zijn ontstaan door corona. ”Uiteraard is deze steun in de vorm van het Nationaal Programma Onderwijs meer dan welkom “, vertelt Gerard Berends locatiedirecteur bij het Zuyderzee Lyceum senior. “Leerlingen hebben het echt heel zwaar gehad en uiteraard anders onderwijs genoten dan wenselijk en goed is. Wij willen daarom ook alles op alles zetten om de leerlingen daar te ondersteunen waar nodig. Zij zetten op deze manier goede stappen naar de overgang en naar het eindexamen; dat zien we met vertrouwen tegemoet.” Ook Bies heeft er vertrouwen in: “we hebben de leerlingen echt moeten motiveren dit jaar als gevolg van alle coronamaatregelen. Dat heeft zijn sporen nagelaten. We zien dat leerlingen nu weer opbloeien door de gezamenlijke activiteiten die ze weer mogen organiseren. De stunt voor de meivakantie heette niet voor niets ‘kinderfeestje’. Ik hoop dat ze deze positieve energie meenemen de eindexamen periode in.”