Leren typen krijgt plek in onderwijs bij Caleido-ISK

Elke leerling is uniek en elke leerling is welkom bij Caleido. Bij Caleido streven wij ernaar om elke leerling succesvol te begeleiden naar de plek die het beste aansluit bij zijn of haar ontwikkelmogelijkheden. Ons doel is om ons (taal)onderwijs zo krachtig en passend mogelijk aan te bieden. Wij willen kinderen de Nederlandse taal eigen maken. Om door te kunnen stromen naar vervolgonderwijs en om zelfredzaam te zijn in de Nederlandse maatschappij vinden wij het ook belangrijk om aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. Naast dat wij een inhoudelijk programma op school aanbieden over digitale vaardigheden zien wij op Caleido ISK ook de noodzaak om het leren typen een plek te geven in het onderwijsprogramma.

Goede aanvulling
Op vrijwel elke school voor vervolgonderwijs is het goed kunnen werken met een laptop een voorwaarde. Daarnaast denken wij dat wanneer onze leerlingen leren typen, de taalverwerving beter zal verlopen. Veel leerlingen lezen van links naar rechts en/of gebruiken andere tekens dan het Latijn schrift zoals wij dat in Europa hebben. Het gebruik van onze letters is iets waar veel tijd in gaat zitten en waar nooit genoeg aandacht voor kan zijn. typeles is daarin een goede aanvulling. Naast dat leerlingen leren om geautomatiseerd te typen zijn ze ook bezig met letterherkenning.

Samenwerking met BA&T – Typewise
Wij hebben intern niet de mogelijkheden om typelessen aan te bieden, te verzorgen. Wij hebben BA&T-Typewise bereid gevonden om voor Caleido ISK een lesprogramma samen te stellen waarbij rekening gehouden wordt met onze doelgroep, hun wensen en mogelijkheden. Wij kijken erg uit naar de samenwerking in het schooljaar en zijn erg benieuwd of dat wat wij verwachten met de verbetering van taalontwikkeling ook zichtbaar zal zijn.

Jeroen Oosterhof
Locatiedirecteur Caleido-ISK