VariO Onderwijsgroep draagt bestuurlijk deel Vakcollege Noordoostpolder over aan Emelwerda College

Vanaf 1 augustus 2023 valt het Vakcollege Noordoostpolder volledig onder het bestuur van het Emelwerda College. Na zorgvuldig onderzoek en overleg zijn de bestuurders van VariO Onderwijsgroep en het Emelwerda College unaniem tot dit besluit gekomen.

Geen grote veranderingen
Het overdragen van het bestuur levert geen grote veranderingen op voor het team en de leerlingen. Beide bestuurders zijn ervan overtuigd dat een eenduidige organisatie juist ten goede gaat komen aan de kwaliteit van het onderwijs, de directie, het team en de ondersteunende diensten van het Vakcollege Noordoostpolder. Ook voldoet het Vakcollege Noordoostpolder op deze manier aan de huidige wet- en regelgeving.

“De keuze om het Vakcollege Noordoostpolder volledig onder te brengen bij het Emelwerda College was de meest logische stap. Het Vakcollege Noordoostpolder is door het gebouw letterlijk verbonden aan het Emelwerda College en een zeer groot deel van het team is daar al in dienst. Tevens staat het grootste deel van de leerlingen daar ook ingeschreven. Deze beweging is daarom voornamelijk een administratieve verandering”, legt Dirk Speelman, interim bestuurder bij VariO Onderwijsgroep, uit.

Christelijk en openbaar karakter
Het Vakcollege Noordoostpolder is sinds de oprichting in stand gehouden door beide scholen om zowel het christelijke als het openbare karakter voor de vmbo basis- en kadergerichte beroepsopleidingen te waarborgen. Marga Sijbom, bestuurder van het Emelwerda College: “Door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst blijft zowel het christelijke als het openbare karakter in de toekomst behouden.”

Nieuwe leerlingen
Leerlingen die starten in het schooljaar 2023-2024 worden ingeschreven bij het Emelwerda College. Leerlingen (en hun ouders) die al staan ingeschreven bij het Vakcollege Noordoostpolder worden door het Emelwerda College geïnformeerd.

VO-campus
De nieuwe ontwikkelingen maken dat de scholen ook weer een stap dichterbij kunnen komen naar een verdere samenwerking straks op de VO-campus. “We hebben geleerd van de afgelopen jaren en nemen deze ervaringen van wat wel en niet werkt mee richting de nieuwbouw. De komende jaren nemen we de tijd om de samenwerking verder te intensiveren in het voordeel van de kwaliteit van het onderwijs in de Noordoostpolder”, aldus Marga Sijbom.