Vijfde editie beroepenbeurs in Emmeloord brengt leerlingen en bedrijfsleven samen

Alweer voor de vijfde keer organiseerde de Rotaryclub Emmeloord in samenwerking met het Zuyderzee Lyceum, de Bonifatius mavo, X-tuur en het Emelwerda College een beroepenbeurs voor derdejaars leerlingen van mavo, havo en vwo. Vertegenwoordigers van zo’n 45 bedrijven gaven de leerlingen een inkijkje in hun dagelijkse werkzaamheden. Het scala aan beroepen was breed en divers, variërend van kraamverzorgende, orthopedagoog, huisarts, tot dierenarts, kapster, boswachter en nog veel meer.

Op donderdagavond kregen meer dan 500 leerlingen de kans om gedurende drie rondes van vijfentwintig minuten vragen te stellen aan vertegenwoordigers uit verschillende beroepsgroepen, organisaties en ondernemers. Hierdoor konden ze ontdekken of een bepaald beroep aan hun verwachtingen voldeed, of juist niet.

Dat het wel eens heel anders kan lopen met je carrière dan je op de middelbare school denkt, bewijst  Marisca Stam, supervisor bediening bij Hotel Restaurant Grandcafé ’t Voorhuys. Zij deelde haar loopbaanervaring met de leerlingen. “Ik wilde na de mavo de politieopleiding doen maar het werd de horeca-opleiding bij Deltion in Zwolle.” Ze benadrukte de waarde van praktijkgericht onderwijs en wees op de nieuwe horeca-opleiding bij Firda in Emmeloord, waar studenten het vak in de praktijk leren bij aangesloten bedrijven in de regio.”

Cees Lange, boswachter natuurbeheer en boswachter publiek bij Staatsbosbeheer Kuinderbos vertelde vol passie over zijn werk. Dat hij voor slechts één ronde naar school moest komen vond hij geen probleem. “De vijf toehoorders die ik had waren enorm enthousiast. Daar doe ik het graag voor.”

Contact leggen voor de toekomst
Decanen van de deelnemende scholen waren verheugd over de beroepenbeurs. Ze erkenden het belang van vroegtijdige carrière-oriëntatie, vooral omdat leerlingen al in het derde jaar een profiel moeten kiezen. Deze avond bood niet alleen inzicht in mogelijke vervolgopleidingen, maar ook in potentiële stageplekken bij diverse bedrijven. Nico de Boer en Leonie Troost van de Rotaryclub  benadrukten het enthousiasme van ondernemers om de leerlingen te helpen bij het verkennen van hun toekomstige loopbaanpaden.

Leerlingen zoals Richard Hornstra (3 havo) en Anzour Kesh (3 mavo) deden volop inspiratie op tijdens de voorlichtingsrondes. Richard overwoog beroepen als notaris, beleidsmedewerker burgerzaken en verpleegkundige, terwijl Anzour interesse toonde in voetbaltrainer, kapper en planner bij een vrachtwagenbedrijf. Aan het eind van de avond meldt Richard dat hij ook geïnteresseerd is in forensisch onderzoek. “Misschien wordt het toch de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek in Leeuwarden.” Anzour denkt dat hij na de mavo toch eerst maar naar de havo gaat.

Workshop voor ouders
De ouders konden deelnemen aan de workshop ‘help mijn kind moet kiezen’, onder leiding van Rini Roerig. Rini is inspirator en master achter de leerreis over het vinden van je passie. Rini vertelt, ‘als ouders heb je beelden, meningen, opinies over wat goed is voor je kind. Je kunt je daarnaast ook onzeker voelen over datgene wat je kind kiest, wordt hij of zij daar echt gelukkig in? Je gesterkt voelen om je kind te laten groeien en bloeien en leren hoe je kind keuzes kan maken, is belangrijker dan de keuze zelf.’